خانه / رمان / رمان آنلاین / رمان استاد من/پارت چهل

رمان استاد من/پارت چهل

 

با لبخند صداش زدم که جوابمو نداد.
_ایسان؟

چشم غره ای بهم رفت که تو ایینه دیدم و‌خندیدم، خانوم قهر کرده.

رفتم پشت سرش و خم شدم سمتش و کنار گوشش لب زدم:
_قهر کردی با من؟

توجهی بهم نکرد که برای اولین بار جلوش خوندم و حیرتو توی چشماش دیدم:
_اینجوری نکن با من
هی دوری نکن با من
این شوخیه خوبی نیست
من بی تو میمیرم واقعا

با تعجب برگشت سمتم:
_صدات خیلی خوبه!
ابرویی بالا دادم و لبخند کجی زدم که انگار یادش اومد قهره و دوباره برگشت و بااخم نشست.

_اینجوری نرو سخته
چرا قلب تو بی رحمه؟
کی غیر تو با قلبش
این حال منو میفهمه؟

لبخند کوچیکی کنار لبش اومد که محکم گونشو بوسیدم.
_قهر نکن ! مگه بچه کوچیکی؟

پوزخندی زد و شروع کرد به بستن موهاش و خیره شدم به گردن سفیدش و بعد بستن موهاش من دست انداختم دور کش موهاش و کشیدمش پایین که موهای طلاییش دورش ریختن.
_عهههه!

با اعتراض گفت:
_چرا بازش کردی؟ ای بابا!
_موهات باز باشه قشنگتری خوب!

پشت چشمی نازک کرد و بلند شد رفت سمت گوشیش که کمرش و‌گرفتم و پرتش کردم روی تخت که جیغی کشید.

خندیدم و توی بغلم قفلش کردم که گفت:
_وحشی! ترسیدم.

بوسه ای روی گونش زدم که خودشو جمع کرد و گفت:
_ولم کن میخوام برم.

_چرا قهری؟
با اخم و تشر جواب داد:
_به چه حقی سر من داد زدی!؟

_اوه اوه خانوم چقدر لوس و‌ننر شده!
_خوب تقصیر خودته. خودت منو لوس کردی.

بوسه ی دیگه ای رو چشاش زدم:
_خودمم نازتو میخرم.

لبخندی زد که گفتم:
_اشتی کردی؟

سریع اخم کرد:
_معلومه که نه!
_چرا باز؟
_وا الان چه تلاشی کردی که اشتی کنم؟ اصلا چرا سرم داد زدی!؟

_بدموقع اومدی تو اتاق دیگه.
با حرص برگشت سمتم که با خنده نگاهش کردم.

درباره‌ی ali aghapoor

همچنین ببینید

رمان رییس کارمند مغرور/پارت صدو سیو سه

با گفتن بفرمایید من داخل اومد ندا با کنجکاوی گفت _ از سر کارتون اخراج …

3 نظر

 1. بعد یک ماه آمدید اون وقت دو خط گذاشتی آدمین؟
  تازع تو پارت قبلی کجاش شاهرخ بیچاره داد زده بود که الان ایسان خانم قهر کرده😶😏
  ادمین میشه بی زحمت بگی مثل قبل از این به بعد هفته ای یک بار پارت گذاری میشه یا ماهی یک بار

 2. چقدر کم گذاشته بود
  تازه شاهرخ که سر آیسان داد نزد
  توی پارت قبل 😴

 3. چرا پارت جدید نمیزارید؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *